dni obce rohožnik

Už tradične každý rok sa koná aj v obci Rohožník akcia, kde sa pri dobrom jedle a skvelej hudbe stretnú nielen obyvatelia obce ale aj návštevníci. Inak tomu nebolo ani tentokrát.